Що таке інклюзивна освіта?

Інклюзивна освіта дає можливість усім учням у повному обсязі брати участь у житті колективу дитячого садка, школи, дошкільному та шкільному житті.

Інклюзивне навчання — це система освітніх послуг, що базується на принципі забезпечення основного права дітей на освіту та права навчатися за місцем проживання, яка передбачає навчання в умовах загальноосвітнього закладу.

Інклюзивна освіта — це процес, у якому школа намагається відповідати на потреби всіх учнів, вносить необхідні зміни до навчальної програми та ресурсів, щоб забезпечити рівні можливості.

ПЕРЕВАГИ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ:

Діти навчаються разом у звичайній школі.
Покращується моторний, мовний, соціальний, емоційний розвиток дитини.
Діти отримують можливість жити разом з батьками.
Оволодіння новими вміннями та навичками відбувається функціонально.
Навчання проводиться з орієнтацією на здібності та інтереси дітей.
У дітей є можливість для налагодження дружніх стосунків з ровесниками.
Діти з особливими потребами отримують ефективну освіту, щоб жити повноцінним життям.

Переваги для дітей без особливих потреб:

вчаться природно сприймати і толерантно ставитися до людських відмінностей;
вчаться налагоджувати й підтримувати дружні стосунки з людьми, які відрізняються від них;
вчаться співробітництву;
вчаться поводитися нестандартним чином, бути винахідливими, а також співчувати іншим.

Переваги для родин:

Батьки отримують інформацію про типовий і атиповий розвиток дітей.
Родини одержують підтримку з боку інших батьків.
Батьки беруть активну участь у визначенні навчальних цілей і завдань для дітей.
Всі батьки стають частиною шкільної спільноти.

Переваги для вчителів та інших фахівців:

Вчителі інклюзивних класів краще розуміють індивідуальні особливості учнів.
Вчителі оволодівають різноманітними педагогічними методиками, що допомагає їм ефективно сприяти розвиткові дітей з урахуванням їхньої індивідуальності.
Спеціалісти (медики, педагоги спеціального профілю, інші фахівці) навчаються працювати в команді.

Інклюзія в нашому ліцеї означає розкриття кожного учня.

Інклюзія враховує потреби дітей, створюються спеціальні умови, підтримка необхідні учням і вчителям для досягнення успіху.

Контингент дітей з особливими потребами мікрорайону ліцею:

У нашому ліцеї станом на 01.09.2019р. навчається таких 11 учнів.